HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Thành phố tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp
Mon, 21/07/2014 08:00 | GMT +7
Cùng với tình trạng chung của cả nước, các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố gặp nhiều khó khăn. Từ đầu năm đến nay có 75 đơn vị tạm ngừng kinh doanh, giải thể, xóa tên trong sổ đăng ký kinh doanh.
Cùng với tình trạng chung của cả nước, các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố gặp nhiều khó khăn. Từ đầu năm đến nay có 75 đơn vị tạm ngừng kinh doanh, giải thể, xóa tên trong sổ đăng ký kinh doanh.

Nhân dân bản Cọ, phường Chiềng An (Thành phố) góp công làm đường giao thông nông thôn.

Nỗ lực tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hiện đang được cấp ủy, chính quyền Thành phố đặc biệt quan tâm, xây dựng  nhiều nhóm giải pháp tháo gỡ.

Tính đến tháng 10 năm 2013, trên địa bàn thành phố có 565 doanh nghiệp, trong đó có 144 doanh nghiệp tư nhân;  221 công ty trách nhiệm hữu hạn; 200 công ty cổ phần; 5 HTX với tổng số vốn đăng ký trên 4.100 tỷ đồng. Hầu hết các doanh nghiệp của Thành phố có quy mô nhỏ, vốn ít, nguồn nhân lực yếu, khả năng quản trị hạn chế. 2 năm nay, các doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng chậm, một số doanh nghiệp hoạt động cầm chừng. Trước tình hình đó, thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07-01-2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, Thành phố đã quan tâm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đầu tư các dự án trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp xúc tiến thương mại, đầu tư, xây dựng thương hiệu, tìm kiếm thị trường đầu ra cho sản phẩm. Phối hợp với sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện nhanh gọn các thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư các dự án; công khai giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch cho các nhà đầu tư. Đồng thời, yêu cầu các phòng ban chuyên môn tăng cường cải cách hành chính, rút ngắn thời gian thẩm định các dự án, thời gian cấp phép đăng ký kinh doanh. Xây dựng các nhóm giải pháp khác như: hỗ trợ xúc tiến đầu tư thương mại và quảng bá doanh nghiệp; thành lập quỹ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố; tập huấn cho các nhà quản lý doanh nghiệp về kiến thức pháp luật kinh doanh. Tập trung tháo gỡ khó khăn về vốn và tiếp cận nguốn vốn cho các doanh nghiệp; trực tiếp đề nghị ngành ngân hàng tạo điều kiện cho vay vốn đối với các dự án có tính khả thi cao, nhất là các lĩnh vực thành phố đang mời gọi thu hút đầu tư như: chế biến nông sản, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường và dịch vụ du lịch… Một trong những ưu tiên hàng đầu của Thành phố hiện nay là thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào 6 lĩnh vực gồm: lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị và xây dựng nông thôn mới; phát triển dịch vụ; phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; phát triển nông, lâm ngư nghiệp; phát triển các khu đô thị, khu vực dân cư gắn với tái định cư; lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực và các lĩnh vực văn hóa, xã hội. Trong đó, đặc biệt quan tâm khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, công khai thông báo và mời gọi các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các dự án trục đô thị Chiềng Sinh -  Nà Sản; Trung tâm hành chính, chính trị thành phố tại phường Chiềng Sinh; kè bờ và hệ thống giao thông, đô thị 2 bờ suối Nậm La; dự án xử lý nước thải, chất thải; xây dựng tuyến đường tránh Thành phố từ km289+295 đến km308+820, dài trên 19km; Công trình tổng hợp công viên 26-10…

Với các nhóm giải pháp đồng bộ, sự quyết tâm, vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, các doanh nghiệp trên địa bàn đang nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Trong năm 2013, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn đạt 1.900 tỷ đồng. Trong đó vốn đầu tư từ ngân sánh Nhà nước chỉ chiếm 8,1%, còn lại 91,9% là nguồn huy động đầu tư từ các doanh nghiệp. Tổng doanh thu của các doanh nghiệp trên địa bàn khoảng 2.900 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 175 tỷ đồng, giải quyết việc làm và thu nhập cho trên 9.300 lao động. 

Theo Báo điện tử Sơn La


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 44421335
Số người đang truy cập: 75