Hoạt động của DN

Công ty Điện lực Sơn La: Đưa điện về nơi... "đói điện"
Tue, 15/01/2013 18:52 | GMT +7
Năm 2012, một trong những nhiệm vụ quan trọng được Công ty Điện lực Sơn La đề ra và quyết tâm thực hiện là triển khai Dự án cung cấp điện lưới quốc gia cho đồng bào các dân tộc trong tỉnh.

Dự án đã được khởi công tại xã Tân Xuân, huyện Mộc Châu, một xã vùng 3 có điều kiện kinh tế xã hội còn rất khó khăn; 100% là đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là một trong 3 xã của tỉnhn La hiện nay chưa có điện lưới quốc gia. Với vai trò là đơn vị quản lý thực hiện dự án, Công ty Điện lựcn La đã tham mưu đề xuất với Sở Công Thương, UBND tỉnhn La thành lập Ban chỉ đạo giúp tỉnh triển khai thực hiện tốt dự án. Ngoài ra việc thành lập Ban chỉ đạo, Công ty cũng sẽ giúp đơn vị quản lý dự án trong việc đẩy nhanh tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng, giải quyết các vướng mắc phát sinh, đảm bảo an ninh trật tự xã hội trong vùng dự án…

 Dự án "Cung cấp điện lưới quốc gia cho đồng bào các dân tộc tỉnhn La" có tổng mức đầu tư 557, 821 tỷ đồng, trong đó 85% vốn ngân sách nhà nước, 15% vốn đầu tư của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Đây là một dự án có quy mô lớn, xây dựng toàn bộ mạng lưới điện trung thế, hạ thế trên địa bàn 11 huyện, thành phố, 106 xã, khi hoàn thành sẽ cung cấp điện lưới quốc gia cho 557 bản, 30.157 hộ dân. Dự án có tổng số 58 gói thầu xây lắp và thiết bị, được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1, thực hiện từ nay đến năm 2013, gồm 35 gói thầu xây lắp và thiết bị, tổng số 322 bản, 68 xã, 17.133 hộ. Quy mô xây dựng 126 trạm biến áp, 362,8 km đường dây 22kV+ 35kV, 431,7 km đường dây 0,4kV. Giai đoạn 2, tiếp tục thực hiện trong hai năm (2014-2015), gồm các xã, bản còn lại. Đồng thời, tiếp tục tổ chức đấu thầu các gói thầu còn lại của giai đoạn 2 và triển khai thi công trong năm 2013, phấn đấu đến năm 2015 hoàn thành toàn bộ dự án, góp phần đưa tổng số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia của toàn tỉnh lên 95%.

Năm 2012 này, theo ông Lê Quang Thái, Giám đốc Công ty Điện lựcn La, nhiệm vụ quan trọng nhất của công ty là cấp điện an toàn, ổn định trong địa bàn Công ty quản lý; tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn và chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng; quyết tâm đưa điện lưới quốc gia về với đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Muốn thực hiện tốt các việc trên, công ty sẽ giao kế hoạch năm SXKD, kế hoạch chi phí giá thành cho các đơn vị thay cho giao theo quý như trước đây. Vì vậy, Giám đốc các Điện lực, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc sẽ nâng cao năng lực quản lý, chủ động trong điều hành, điều tiết kế hoạch và thực hiện chi phí tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, đảm bảo chất lượng công việc; đổi mới phương pháp điều hành sản xuất, tập trung ứng dụng công nghệ thông tin vào SXKD và quản lý kỹ thuật vận hành nguồn lưới điện. Do đó Ban Giám đốc và Phòng Công nghệ thông tin, các đơn vị trực thuộc phải đặc biệt quan tâm đến việc khai thác, sử dụng các phần mềm vào công tác quản lý. Ban quản trị website

sonlapc.vn và các đơn vị trực thuộc cần chú trọng khai thác các dịch vụ chăm sóc khách hàng trực tuyến. Tới đây,  Công ty Điện lựcn La sẽ  đầu tư và triển khai ứng dụng hệ thống họp trực tuyến giữa Công ty và các Điện lực trực thuộc nhằm nâng cao hiệu quả điều hành SXKD và tiết kiệm chi phí giá thành. Một nhiệm vụ quan trọng khác là năm 2012, PCn La sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch luân chuyển công nhân giữa các đơn vị, sắp xếp và bố trí lại việc làm cho đội ngũ CNVC-LĐ làm kinh doanh viễn thông trước đây chuyển sang SXKD điện. Chỉ tiêu và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2012: Điện sản xuất: 6,5 triệu kWh; điện thương phẩm: 288 triệu kWh; tỷ lệ tổn thất: 6,6% - giá bán điện bình quân: 1265,2 đ/kWh; doanh thu: 364, 378 tỷ đồng; phát triển mới 13.000 khách hàng sử dụng điện. Tăng cường các giải pháp đảm bảo cung ứng điện trong mùa hè, trong những ngày nắng nóng vừa qua, sản lượng điện tiêu thụ trên toàn tỉnh đạt mỗi ngày khoảng 860.000 kWh, công suất đạt 65 MW. Các địa phương có mức tiêu thụ điện cao gồm các huyện:  Mộc Châu, Main, Mường La và Thành phốn La. Đây là các địa bàn có nhiều cơ quan, xí nghiệp sử dụng điện với số lượng lớn.

Để đảm bảo cung ứng điện một cách tốt nhất, PCn La đã tập trung vào các giải pháp như thay các máy biến áp quá tải; bố trí lực lượng ứng trực tại các trạm biến áp có nhiều phụ tải công suất lớn; chỉ đạo các Điện lực làm việc với các cơ quan, xí nghiệp, cơ sở sản xuất chuyển giờ làm việc cao điểm sang giờ thấp điểm. Triển khai tuyên truyền tiết kiệm điện trong trường học. Chương trình được tổ chức dưới hình thức một buổi học ngoại khóa, giao lưu học sinh tiểu học chung tay tiết kiệm điện nhằm giáo dục các em có ý thức sử dụng điện tiết kiệm điện ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đây là một trong các hoạt động tuyên truyền không chỉ giáo dục học sinh biết tiết kiệm điện mà còn rèn luyện cho các em ý thức bảo vệ môi trường. Thông qua các trò chơi đố vui có thưởng bằng cách đoán ô chữ nêu tên các thiết bị điện, lật ô chữ có hình ảnh và nói được cách sử dụng thiết bị điện đó như thế nào là tiết kiệm...., hoạt động đã thu hút được đông đảo học sinh toàn trường tham gia.

Với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt trên, và hôm nay tổ chức lễ khởi công dự án đưa điện lưới quốc gia đến với đồng bào các dân tộc trong tỉnh, Công ty Điện lựcn La sẽ sớm hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đã đề ra cho năm 2012

Theo baocongthuong.com.vn


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40503644
Số người đang truy cập: 51