THÔNG TIN DÀNH CHO DU KHÁCH

Tiêu đề
Khai trương Cổng thông tin điện tử du lịch thông minh tỉnh Sơn La Ngày 11/01, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La đã phối hợp với VNPT Sơn La tổ chức Lễ khai trương Cổng thông tin điện tử du lịch thông minh tỉnh Sơn La. Tới dự buổi Lễ có lãnh đạo một số sở, ban, ngành và các huyện trong tỉnh; đại diện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

NHỮNG ANH HÙNG TRÊN MẢNH ĐẤT SƠN LA

Tiêu đề
Người Tày chiếm số lượng khá lớn, phân bố rộng trên cả nước trong đó có Sơn La. Họ sống ở hầu hết tại các vùng núi cao, có truyền thống văn hóa lâu đời, có chữ viết riêng và có điều kiện kinh tế khá hơn các dân tộc khác. Những nét đặc sắc về văn hóa của người Tày không những được thể hiện...

Du khách

Quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Sơn La giai đoạn 2018 - 2020
Wed, 11/07/2018 17:00 | GMT +7
Căn cứ Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 04/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định 2390/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện điều chỉnh “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”; Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành chương trình hành động của UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Ngày 09/7/2018, UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND về Quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Sơn La giai đoạn 2018 – 2020. Theo đó, mục đích nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu của Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá về miền đất, con người, bản sắc văn hóa, sản phẩm, tiềm năng du lịch tỉnh Sơn La đến đông đảo du khách trong và ngoài nước, qua đó thu hút du khách và các nhà đầu tư đến Sơn La tham quan du lịch, đầu tư xây dựng phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch.

Nội dung Kế hoạch gồm: Công tác quản lý Nhà nước (xây dựng quảng bá, xúc tiến di lịch Sơn La hàng năm); đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến du lịch trong và ngoài nước (tổ chức Tuần Văn hóa du lịch Sơn La tại Hủa Phăn, tổ chức Tuần Văn hóa du lịch Sơn La tại Hà Nội, tham gia các Hội chợ du lịch quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, tổ chức tham gia Hội chợ du lịch Tây Bắc,...; phát triển Marketing điện tử phục vụ xúc tiến quảng bá du lịch (xây dựng và duy trì Website du lịch Sơn La về quảng bá xúc tiến du lịch được trình bày bằng 02 ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh. Cung cấp các thông tin về: Tiềm năng, cơ hội; môi trường đầu tư; định hướng phát triển; thủ tục hành chính; chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch của tỉnh trên website du lịch Sơn La, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quảng bá xúc tiến du lịch qua mạng internet...); phát hành các tài liệu, ấn phẩm, vật phẩm tuyên truyền, quảng bá du lịch (biên tập, xuất bản, tái bản các ấn phẩm tuyên truyền, quảng bá du lịch Sơn La phù hợp với nhiều thị trường khách du lịch như sách, tờ rơi, tập gấp, bản đồ du lịch,…); đa dạng hóa các nguồn kinh phí thực hiện chương trình (tổ chức các cuộc gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan với các doanh nghiệp, nhà đầu tư nhằm thu hút đầu tư, tăng cường xã hội hóa nguồn vốn cho xúc tiến, quảng bá du lịch Sơn La).

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch; là đầu mối liên hệ với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai các hoạt động; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện, tổng hợp kết quả hàng năm báo cáo UBND tỉnh.

Chi tiết văn bản xem tại đây: /Ke hoach so 128/KH-UBND.pdf

Tú Quyên (CTV)


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 51824812
Số người đang truy cập: 46