DN giải thế

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẢI LY
Tue, 15/01/2013 18:41 | GMT +7
Tên Doanh nghiệp: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẢI LY

Doanh nghiệp tư nhân Hải Ly thông báo về việc giải thể doanh nghiệp

Tên Doanh nghiệp: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẢI LY

Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp: Tiểu khu 5 - Thị trấn Sông Mã - Huyện Sông Mã - Tỉnh Sơn La.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 24.01.000338. Do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Sơn La cấp ngày 12/09/2007.

Do ông Lê Trọng Khánh là chủ Doanh nghiệp.

Quyết định giải thể số: 15/QĐ-DN ngày 02 tháng 4 năm 2012.

Căn cứ quy định của pháp luật về giải thể doanh nghiệp. Phòng Đăng ký kinh doanh và Đổi mới doanh nghiệp - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La đã tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp và thông báo với Quý cơ quan doanh nghiệp trên đã bị xoá tên trong sổ đăng ký kinh doanh.


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40528539
Số người đang truy cập: 41