Doanh nghiệp

Tổ chức Hội nghị chuyên đề về giải pháp thúc đẩy thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn
Tue, 24/04/2018 10:00 | GMT +7
Ngày 23/4/2018, Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBND về tổ chức Hội nghị chuyên đề về giải pháp thúc đẩy thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm tổ chức Hội nghị chuyên đề về giải pháp thúc đẩy thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn để xin ý kiến tư vấn của các đơn vị, các Nhà đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư; thống nhất các giải pháp thực hiện công tác thu hút đầu tư của tỉnh Sơn La trong thời gian tới.

Nội dung gồm: Báo cáo tình hình phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn năm 2017; Quy hoạch vùng nguyên liệu để phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh Sơn La giai đoạn 2018-2020; Báo cáo tình hình thu hút đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn năm 2017, nhiệm vụ và các giải pháp thu hút đầu tư trong năm 2018; các bài tham luận của các đại biểu mời (giải pháp thúc đẩy thu hút đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn); thảo luận và thống nhất các giải pháp đẩy thu hút đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung, tài liệu; tham mưu cho UBND tỉnh dự kiến thành phần mời, gửi giấy mời Hội nghị tới thành phần dự họp; Báo cáo tình hình phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn năm 2017; Quy hoạch vùng nguyên liệu để phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh Sơn La giai đoạn 2018-2020 (Sở Nông nghiệp và PTNT nộp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 05/5/2018); kiểm tra đôn đốc các đơn vị triển khai công việc liên quan đến tổ chức hội nghị; chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp, Hợp tác xã lựa chọn và thực hiện tốt việc trưng bày các sản phẩm đặc sản của tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn để quảng bá tại Hội nghị; chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với các cơ quan thông tin, báo chí tuyên truyền công tác thu hút đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Chi tiết văn bản xem tại đây: Kế hoạch số 81/KH-UBND.pdf

Tú Quyên (CTV)


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 47999636
Số người đang truy cập: 285