DN giải thế

Giải thể Doanh nghiệp tư nhân Hiệu Bình
Tue, 15/01/2013 18:10 | GMT +7
Tên Doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân Hiệu Bình

Doanh nghiệp tư nhân Hiệu Bình thông báo về việc giải thể doanh nghiệp:

Tên Doanh nghiệp: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU BÌNH

Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp: Tiểu khu 21, Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5500403609. Do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Sơn La cấp ngày 24/6/2010.

Do ông Dư Đình Hải là chủ Doanh nghiệp.

Thông báo giải thể số: 135/TB-ĐKKD ngày 14 tháng 12 năm 2011.

Căn cứ quy định của pháp luật về giải thể doanh nghiệp. Phòng Đăng ký kinh doanh và Đổi mới doanh nghiệp - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La đã tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp và thông báo với Quý cơ quan kể từ ngày 20/12/2011 doanh nghiệp trên đã bị xoá tên trong sổ đăng ký kinh doanh.


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40619335
Số người đang truy cập: 39