DN giải thế

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHẬT THĂNG
Tue, 15/01/2013 18:36 | GMT +7
Tên Doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHẬT THĂNG

Tên Doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:

Tên Doanh nghiệp viết tắt:

Loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân

Địa chỉ trụ sở chính:  Xóm 1, Xã Mường Chiên, Huyện Quỳnh Nhai, Tỉnh Sơn La, Việt Nam

Giấy chứng nhận đăng ký DN – Doanh nghiệp tư nhân, mã số DN: 5500277672 - do phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cấp

Thông tin khác:

..........................................................................................................................................................

Đăng ký lần đầu:      

Ngày 16 tháng 10 năm 1996

Thông báo doanh nghiệp giải thể:

Ngày 10 tháng 10 năm 2012

Chủ doanh nghiệp:

Trần Nhật Thăng

Số CMTND:

050247751

Ngày cấp:

16/10/1996 - Nơi cấp: Công an Tỉnh Sơn La

Lý do giải thể:

Do điều kiện kinh tế khó khăn, giải thể theo quyết định của Chủ doanh nghiệp

 Thông tin thêm:

Kể từ ngày 10/10/2012, Phòng Đăng ký kinh doanh đã giải thể và xóa tên doanh nghiệp trên trong sổ đăng ký kin doanh.


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40619365
Số người đang truy cập: 39