Doanh nghiệp

Công tác đăng ký kinh doanh của tỉnh Sơn La tháng 4 năm 2018
Fri, 27/04/2018 10:00 | GMT +7
Tháng 4/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La ước tiếp nhận và xử lý 196 hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, tăng 31,54% so với cùng kỳ.

Trong tháng toàn tỉnh có 42 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc thành lập mới (08 công ty cổ phần, 26 công ty TNHH, 02 chi nhánh, 06 địa điểm kinh doanh); tăng 23,53% so với cùng kỳ năm trước. Số vốn đăng ký 640,136 tỷ đồng, tăng 448,06% so với cùng kỳ, vốn bình quân 01 doanh nghiệp 18,8 tỷ đồng, tăng 302,07% so với cùng kỳ. Số hồ sơ đăng ký qua mạng là 84 hồ sơ bằng 42% hồ sơ tiếp nhận và xử lý. Số hồ sơ tiếp nhận và xử lý trực tiếp là 112 hồ sơ bằng 58% hồ sơ tiếp nhận.

Tháng 4/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đã báo cáo tình hình đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã quý I/2018; yêu cầu 35 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc trống thông tin mã số doanh nghiệp báo cáo tình hình hoạt động theo các nội dung đã đăng ký kinh doanh; tổng hợp báo cáo số lượng hợp tác xã có đăng ký trên địa bàn tỉnh Sơn La gửi Cục Quản lý kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Phối hợp với cơ quan Thuế xác định danh sách các doanh nghiệp cần chuẩn hoá dữ liệu đến hết tháng 3/2018.

Trong các tháng tiếp theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tiếp tục hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho các loại hình doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Triển khai công tác chuẩn hoá dữ liệu doanh nghiệp và số hoá thông tin tài liệu hồ sơ đăng ký thành lập mới, thay đổi, bổ sung doanh nghiệp; rà soát các doanh nghiệp vi phạm đến thời hạn, ra thông báo yêu cầu doanh nghiệp báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp tại địa chỉ đăng ký, xem xét quyết định thu hồi theo quy định.

Lê Hồng


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 48000180
Số người đang truy cập: 83