Hoạt động của DN

10 tháng năm 2012 toàn tỉnh Sơn La có 101 doanh nghiệp thành lập mới
Tue, 15/01/2013 18:32 | GMT +7
Toàn tỉnh Sơn La 10 tháng năm 2012 có: 101 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới; 17 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động có thời hạn (tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2011); 14 doanh nghiệp làm thủ tục giải thể (tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2011).

Tính đến tháng 10 năm 2012, toàn tỉnh có 1.852 doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện đăng ký hoạt động (Trong đó: 10 doanh nghiệp Nhà nước; 8 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; 1.390 doanh nghiệp dân doanh; 444 chi nhánh, văn phòng đại diện).

 

Nhà máy xi măng Mai Sơn (Nguồn: Baosonla.org.vn)

 Công tác đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp vẫn đang tiếp tục được thực hiện. Đã chuyển đổi sở hữu của các doanh nghiệp nhà nước sang doanh nghiệp cổ phần  56/59 doanh nghiệp; 3 doanh nghiệp chưa chuyển đổi được (Công ty Cà phê, cây ăn quả; Công ty Dịch vụ phát triển chè, Công ty Dâu tằm tơ). Hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sau chuyển đổi đã được cải thiện rõ rệt, chất lượng sản phẩm được nâng cao và tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Các doanh nghiệp đã chú trọng quan tâm đến việc đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm cho nhiều lao động trẻ, lao động có trình độ, tay nghề.

Ngọc Mai (TH)


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40643074
Số người đang truy cập: 53