Điều kiện tự nhiên

Khí hậu
Wed, 02/05/2012 10:34 | GMT +7
Khí hậu Sơn La chia thành 2 mùa rõ rệt, mùa đông từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau, mùa hè từ tháng 4 đến tháng 9

- Khí hậu Sơn La chia thành 2 mùa rõ rệt, mùa đông từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau, mùa  hè từ tháng 4 đến tháng 9.

- Nhiệt độ trung bình năm 21,4oC (nhiệt độ trung bình cao nhất là 27oC, thấp nhất trung bình là 16oC).

- Lượng mưa trung bình hàng năm 1.200 - 1.600mm.

- Độ ẩm không khí trung bình là 81%.


DANH MỤC THÔNG TIN