TỔ CHỨC BỘ MÁY

Danh sách các đại biểu quốc hội tỉnh Sơn La khóa XII

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Thào Xuân Sùng

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Ủy viên Hội đồng dân tộc của Quốc hội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

 

2

Đinh Công Sỹ

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

09046602377

3

Nguyễn Văn Hiện

Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội

0913227859

4

Bùi Nguyên Súy

Phó trưởng Ban dân nguyện, Ủy ban thường vụ Quốc hội

 

5

Phùng Khắc Đăng

Trung tướng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam, ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

0913238490

6

Hoàng Ngọc Dũng

Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy viên Hội đồng dân tộc của Quốc hội

0912257341

7

Quàng Thị Nguyên

Ủy viên Hội đồng dân tộc của Quốc hội, Giáo viên Trường PTTH huyện Mường La, tỉnh Sơn La

0984687714