TỔ CHỨC BỘ MÁY

Danh sách các đại biểu quốc hội tỉnh Sơn La khóa XIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đồng chí Hoàng Ngọc Dũng

Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy,Đại tá - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La.

2

Đồng chí Phùng Khắc Đăng

Trung tướng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La.

3

Đồng chí Nguyễn Văn Hiện

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La.

4

Đồng chí Quàng Thị Nguyên

Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Giáo viên Trường Trung học phổ thông huyện Mường La, tỉnh Sơn La, Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La.

5

Đồng chí Thào Xuân Sùng

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La.

6

Đồng chí Bùi Nguyên Súy

Phó Trưởng Ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La.

7

Đồng chí Đinh Công Sỹ

Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó trưởng đoàn Đại biểu QH tỉnh Sơn La.