Cơ sở hạ tầng

Hệ thống giao thông Sơn La
Wed, 02/05/2012 12:11 | GMT +7
Tính đến 31/12/2011 mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh có tổng chiều dài 9.529 km đường bộ và 486 km đường sông.

1. Hệ thống đường bộ

- Đường Quốc lộ bao gồm 6 tuyến với tổng chiều dài 620 km:

+ Quốc lộ 6: (Địa phận tỉnh Sơn La Nà Bai - Đèo Pha Đin) dài  212 Km.

+ Quốc lộ 37: (Địa phận tỉnh Sơn La Đèo Lũng Lô - Cò Nòi) dài 107 Km

+ Quốc lộ 43: (Gia Phù - Lóng Sập)  dài 113 Km.

+ Quốc lộ 279:  (Cáp Na - Mường Giàng - Minh Thắng) dài 55 Km.

+ Quốc lộ 32B:  Ngả 2 (Thu Cúc) - Mường Cơi  (Phù Yên) dài 11 Km.

+ Quốc lộ 4G:  (Sơn  La - Sông Mã - Sốp cộp) dài 122 Km. (được Bộ giao thông vận tải phê duyệt tại quyết định số 1448/QĐ-BGTVT ngày 05/07/2011)

- Đường tỉnh lộ bao gồm 17 tuyến với chiều dài 853 km.

- Đường huyện bao gồm 105 tuyến với chiều dài 1.754 km.

- Đường xã bao gồm 1.480 tuyến với chiều dài 5.792 km.

- Đường đô thị gồm 238 tuyến với chiều dài 228 km.

- Đường chuyên dùng gồm 25 tuyến với 282 km chiều dài.

- Bên cạnh đó, còn khoảng 5.228Km đường dân sinh ôtô không đi được; Phần lớn là đường đất và chỉ khai thác được vào mùa khô. Hiện toàn tỉnh còn 01 xã/204 xã, phường, thị trấn chưa mở thông đường ôtô đến trung tâm xã, còn 72 xã/204 xã chưa có đường ôtô đi được 4 mùa; 10 bản/3.007 bản chưa có đường giao thông đến bản.

2. Hệ thống đường sông

- Sông Đà dài 416km (lòng hồ thuỷ điện Hoà Bình dài 230 km, lòng hồ thuỷ điện Sơn La dài 186 km).

- Sông Mã dài 70 km.

 Hạ tầng đường thuỷ các tuyến sông cơ bản chưa được đầu tư xây dựng, chưa kết nối đường bộ với đường thuỷ; tuyến sông Mã nhiều ghềnh thác, mực nước hồ thủy điện Hoà Bình, Sơn La biến thiên theo mùa nên hiệu quả khai thác còn rất thấp.


DANH MỤC THÔNG TIN