Chương trình phát triển

Chỉ thị về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
Tin văn hoá - xã hội | 29-05-2018
Ngày 24/5/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Chỉ thị số 13/CT-TTg về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.
Sơn La chú trọng thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững
Tin văn hoá - xã hội | 08-05-2018
Thời gian qua công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trong giai đoạn 2016-2020 đã được UBND tỉnh Sơn La chỉ đạo sát sao, kịp thời; cấp ủy, Đảng, chính quyền các cấp và các sở, ban, ngành...
Nghị quyết về mức hỗ trợ một số nội dung thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La
Tin văn hoá - xã hội | 07-05-2018
Ngày 04/4/2018, HĐND tỉnh Sơn La đã ban hành Nghị quyết số 75/2018/NQ-HĐND về mức hỗ trợ một số nội dung quy định tại Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình...
Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020
Tin văn hoá - xã hội | 05-05-2018
Ngày 21/4/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 435/QĐ-TTg ban hành Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.
Kế hoạch số 119/KH-UBND Thực hiện chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020 và lộ trình xóa bỏ lò gạch thủ công trên địa bàn tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 02-08-2017
Kế hoạch số 119/KH-UBND Thực hiện chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020 và lộ trình xóa bỏ lò gạch thủ công trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Quyết định số 3324/QĐ-UBND Về việc phê duyệt " Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2030"
Văn bản chỉ đạo | 10-08-2017
Quyết định số 3324/QĐ-UBND Về việc phê duyệt " Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2030".
Quyết định số 3081/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 10-08-2017
Quyết định số 3081/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 49705049
Số người đang truy cập: 132