CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Phê duyệt Đề án Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
Văn bản chỉ đạo | 04-10-2018
Ngày 01/10/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1285/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".
Nghiệm thu dự án “Xây dựng mô hình sản xuất nước mắm từ cá nước ngọt lòng hồ tại huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La”
Tin văn hoá - xã hội | 05-06-2018
Ngày 30/5/2018, Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đã tiến hành họp xét nghiệm thu dự án “Xây dựng mô hình sản xuất nước mắm từ cá nước ngọt lòng hồ tại huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La” do Hợp tác xã Cơ khí Xuân Hải chủ trì...
Tư vấn, tuyển chọn tổ chức và cá nhân triển khai dự án Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu các sản phẩm chủ lực của tỉnh Sơn La năm 2018
Tin văn hoá - xã hội | 24-04-2018
Vừa qua, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng tư vấn, tuyển chọn tổ chức và cá nhân triển khai dự án xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu các sản phẩm chủ lực của tỉnh Sơn La năm 2018 đã tiến hành họp xét hồ sơ thuyết minh của 04 đơn vị...
Hội nghị bàn giao kết quả nghiên cứu nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2017
Tin văn hoá - xã hội | 05-04-2018
Thực hiện Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc bàn giao kết quả nghiên cứu khoa học nghiệm thu năm 2017. Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị bàn giao kết quả nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN...
Quyết định số 3059/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng 2018
Chương trình đề tài nghiên cứu khoa học | 28-11-2017
Quyết định số 3059/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng 2018.
Công bố thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Sơn La năm 2016
Chương trình đề tài nghiên cứu khoa học | 14-11-2017
Công bố thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Sơn La năm 2016.
Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2018
Tin văn hoá - xã hội | 07-09-2017
Từ ngày 29-31/8/2017, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ Sơn La, Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh đã tiến hành tư vấn, xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN đối với 35 đề xuất đặt hàng năm 2018 thuộc các lĩnh vực nông lâm nghiệp; khoa...
25 tác giả, nhóm tác giả được công nhận sáng kiến cấp tỉnh
Tin văn hoá - xã hội | 06-09-2017
Ngày 29/8/2017, UBND tỉnh Sơn La ban hành quyết định 2332/QĐ-UBND về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2017, theo đó 25 tác giả, nhóm tác giả được công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2017. Theo đánh giá của thành viên Hội đồng sáng kiến cấp...
THÔNG BÁO DANH MỤC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC THỰC HIỆN TRONG NĂM 2012
Chương trình đề tài nghiên cứu khoa học | 26-08-2013
Thực hiện Quyết định số 1948/QĐ-UB ngày 26 tháng 8 năm 2011 của UBND tỉnh Sơn La về việc "Phê duyệt danh mục các đề tài, dự án khoa học thực hiện trong kế hoạch 2012"
Phê duyệt Danh mục đề tài, dự án khoa học thực hiện trong năm kế hoạch năm 2013
Chương trình đề tài nghiên cứu khoa học | 18-07-2013
Quyết định số: 1992/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2012 của UBND tỉnh Sơn La, về việc phê duyệt Danh mục đề tài, dự án khoa học thực hiện trong năm kế hoạch năm 2013

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 49704920
Số người đang truy cập: 168