Chế độ, chính sách

Thông tư hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Văn bản chỉ đạo | 13-12-2018
Ngày 06/12/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 04/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
Sửa đổi, bổ sung Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Quyết định số 862/QĐ-LĐTBXH công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020
Văn bản chỉ đạo | 28-11-2018
Ngày 13/11/2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 1617/QĐ-LĐTBXH về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Quyết định số 862/QĐ-LĐTBXH ngày 04/7/2018.
UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP của Chính phủ
Văn bản chỉ đạo | 19-11-2018
Ngày 14/11/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2831/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Văn bản chỉ đạo | 16-11-2018
Ngày 30/10/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 97/2018/TT-BTC hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thông tư hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến HIV/AIDS
Văn bản chỉ đạo | 08-11-2018
Ngày 26/10/2018, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 27/2018/TT-BYT về việc hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế và khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế liên quan đến HIV/AIDS.
Quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS
Tin văn hoá - xã hội | 09-10-2018
Vừa qua, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 09/2018/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.
Hướng dẫn xây dựng phương án sử dụng lao động và thực hiện chính sách đối với người lao động khi cổ phần hóa quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ
Tin văn hoá - xã hội | 09-10-2018
Vừa qua, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 07/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xây dựng phương án sử dụng lao động và thực hiện chính sách đối với người lao động khi cổ phần hóa quy...
Quy định về cơ sở vật chất đối với trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
Văn bản chỉ đạo | 08-10-2018
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mần non.
Tập huấn về công tác giảm nghèo năm 2018
Tin tức trong tỉnh | 19-09-2018
Thực hiện Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 30/8/2018 của UBND tỉnh Sơn La về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018; Kế hoạch số 50/KH-SLĐTBXH ngày 27/3/2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về triển khai Dự án nâng cao năng lực và giám sát,...
Quy định mới về chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
Văn bản chỉ đạo | 13-09-2018
Ngày 22/8/2018, Bộ trưởng Bộ GDĐT đã ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông kèm theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT với 5 tiêu chuẩn và 15 tiêu chí.
Hiển thị 1 - 10 of 52 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 6

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 49705703
Số người đang truy cập: 157