Chế độ, chính sách

Chính phủ ban hành quy định mới về trợ cấp người có công với cách mạng
Văn bản chỉ đạo | 17-07-2018
Ngày 12/7/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2018/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.
Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2018 - 2023
Văn bản chỉ đạo | 11-07-2018
Ngày 06/7/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 1662/QĐ-UBND phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2018 - 2023.
Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020
Văn bản chỉ đạo | 01-07-2018
Ngày 27/6/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 775/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020.
Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”
Văn bản chỉ đạo | 01-07-2018
Ngày 26/06/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 771/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”.
Ban hành Chương trình hành động Quốc gia "Không còn nạn đói" ở Việt Nam đến năm 2025
Văn bản chỉ đạo | 18-06-2018
Ngày 12/6/2018, Chính phủ đã ban hành Quyết định 712/QĐ-TTg 2018 ban hành Chương trình hành động Quốc gia "Không còn nạn đói" ở Việt Nam đến năm 2025.
Quyết định của Ủy ban dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án “Đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ cho người dân tộc thiểu số bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2018-2025”
Văn bản chỉ đạo | 18-06-2018
Ngày 12/6/2018, Ủy ban dân tộc đã ban hành Quyết định số 318/QĐ-UBDT về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án “Đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ cho người dân tộc thiểu số bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2018-2025”.
Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Văn bản chỉ đạo | 18-06-2018
Ngày 15/6/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Quyết định ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020
Tin văn hoá - xã hội | 12-06-2018
Ngày 05/6/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 691/QĐ-TTg về việc ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020.
Phê duyệt Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai
Tin văn hoá - xã hội | 12-06-2018
Ngày 07/6/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 705/QĐ-TTg về Phê duyệt Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, sạt...
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Tin văn hoá - xã hội | 04-06-2018
Ngày 16/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 79/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
Hiển thị 1 - 10 of 41 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 5

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 42031221
Số người đang truy cập: 56