Chế độ, chính sách

Tập huấn về công tác giảm nghèo năm 2018
Tin tức trong tỉnh | 19-09-2018
Thực hiện Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 30/8/2018 của UBND tỉnh Sơn La về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018; Kế hoạch số 50/KH-SLĐTBXH ngày 27/3/2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về triển khai Dự án nâng cao năng lực và giám sát,...
Quy định mới về chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
Văn bản chỉ đạo | 13-09-2018
Ngày 22/8/2018, Bộ trưởng Bộ GDĐT đã ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông kèm theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT với 5 tiêu chuẩn và 15 tiêu chí.
Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đối tượng, mức hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh trên địa bàn tỉnh Sơn La
Văn bản chỉ đạo | 18-07-2018
Ngày 17/7/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1734/QĐ-UBND về việc phê duyệt đối tượng, mức hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, thuộc chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" vốn vay Ngân hàng Thế...
Chính phủ ban hành quy định mới về trợ cấp người có công với cách mạng
Văn bản chỉ đạo | 17-07-2018
Ngày 12/7/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2018/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.
Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2018 - 2023
Văn bản chỉ đạo | 11-07-2018
Ngày 06/7/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 1662/QĐ-UBND phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2018 - 2023.
Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020
Văn bản chỉ đạo | 01-07-2018
Ngày 27/6/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 775/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020.
Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”
Văn bản chỉ đạo | 01-07-2018
Ngày 26/06/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 771/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”.
Ban hành Chương trình hành động Quốc gia "Không còn nạn đói" ở Việt Nam đến năm 2025
Văn bản chỉ đạo | 18-06-2018
Ngày 12/6/2018, Chính phủ đã ban hành Quyết định 712/QĐ-TTg 2018 ban hành Chương trình hành động Quốc gia "Không còn nạn đói" ở Việt Nam đến năm 2025.
Quyết định của Ủy ban dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án “Đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ cho người dân tộc thiểu số bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2018-2025”
Văn bản chỉ đạo | 18-06-2018
Ngày 12/6/2018, Ủy ban dân tộc đã ban hành Quyết định số 318/QĐ-UBDT về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án “Đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ cho người dân tộc thiểu số bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2018-2025”.
Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Văn bản chỉ đạo | 18-06-2018
Ngày 15/6/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Hiển thị 1 - 10 of 44 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 5

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 44306042
Số người đang truy cập: 95