CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Phường Tô Hiệu thực hiện tốt cải cách hành chính
Cải cách hành chính | 17-01-2013
Bắt đầu thực hiện chính sách một cửa từ tháng 11/2004 phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La đã nỗ lực thực hiện tốt việc giải quyết các thủ tục hành chính, rút ngắn về thời gian, giảm bớt giấy tờ không cần thiết được người dân trong địa bàn ủng hộ và...
Chi cục thuế Thành phố Sơn La Thực hiện công tác Cải cách hành chính là ưu tiên hàng đầu
Cải cách hành chính | 17-01-2013
Xác định việc đẩy mạnh cải cách hành chính thuế là ưu tiên hàng đầu Chi cục thuế TP Sơn la đã đầu tư về cán bộ, đầu tư về thiết bị công nghệ tin học cho công tác này. Chi cục đã rất chú trọng quán triệt với đội ngũ cán bộ, nhân viên về ứng dụng...
Nghị quyết số 30c/NQ – CP về việc Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020.
Cải cách hành chính | 17-01-2013
Ngày 08 tháng 11 năm 2011 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 30c/NQ – CP về việc Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020.
Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế 1 cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương.
Cải cách hành chính | 17-01-2013
Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế 1 cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương.
Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2012 của UBND tỉnh Sơn La về việc Phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2012.
Cải cách hành chính | 17-01-2013
Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2012 của UBND tỉnh Sơn La về việc Phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2012.
Quyết định số 210/QĐ - UBND ngày 09 tháng 02 năm 2012 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ - CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Cải cách hành chính | 17-01-2013
Quyết định số 210/QĐ - UBND ngày 09 tháng 02 năm 2012 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ - CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.
Cải cách hành chính | 17-01-2013
Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.
Hiển thị 301 - 307 of 307 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 21

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 45883124
Số người đang truy cập: 55