CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế 1 cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương.
Cải cách hành chính | 17-01-2013
Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế 1 cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương.
Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2012 của UBND tỉnh Sơn La về việc Phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2012.
Cải cách hành chính | 17-01-2013
Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2012 của UBND tỉnh Sơn La về việc Phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2012.
Quyết định số 210/QĐ - UBND ngày 09 tháng 02 năm 2012 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ - CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Cải cách hành chính | 17-01-2013
Quyết định số 210/QĐ - UBND ngày 09 tháng 02 năm 2012 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ - CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.
Cải cách hành chính | 17-01-2013
Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.
Hiển thị 286 - 289 of 289 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 20

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 42065436
Số người đang truy cập: 63