CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Giải pháp để nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2017
Cải cách hành chính | 24-03-2017
Nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh năm 2017 và những năm tiếp theo, Ngày 14/3/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 743/UBND-NC chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện tốt...
Sốp Cộp tăng cường tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2017
Cải cách hành chính | 22-03-2017
Ngày 23/01/2017, UBND huyện Sốp Cộp đã ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND về việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính huyện Sốp Cộp năm 2017.
Đẩy mạnh tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2017
Cải cách hành chính | 15-03-2017
Để công tác cải cách hành chính năm 2017 đạt được nhiều kết quả, ngày 19/1/2017, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 09/KH-UBND về việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2017.
Kế hoạch điều tra xã hội học để đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2016
Cải cách hành chính | 15-03-2017
Ngày 27/12/2016, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch điều tra xã hội học để đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2016 và đo lường sự hài lòng của người dân đối với cơ quan hành chính nhà nước.
Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo khăc phục những tồn tại, hạn chế, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
Cải cách hành chính | 08-03-2017
Ngày 20/12/2016, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Công văn số 4204/UBND-NC về việc Khăc phục những tồn tại, hạn chế, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Sở Nội vụ được UBND tỉnh giao nhiệm vụ đôn đốc, giám sát thực hiện.
Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg và quyết định số 08/QĐ-TTg
Tin văn hoá - xã hội | 01-03-2017
Ngày 13/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 424/UBND-NC về việc thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg và Quyết định số 08/QĐ-TTg.
Tỉnh Sơn La thực hiện hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2016
Cải cách hành chính | 01-03-2017
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, năm 2016 UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch về cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh nhằm quán triệt, cụ thể hóa các nội dung, giải pháp để triển khai Nghị quyết...
UBND tỉnh Sơn La ban hành kế hoạch nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2017
Cải cách hành chính | 07-02-2017
Ngày 19/01/2017, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND về Nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2017.
Đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế
Cải cách hành chính | 17-01-2017
Ngày 06/01/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế.
Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính và công tác nội vụ năm 2016
Tin chính trị | 27-12-2016
Ngày 24/12/2016, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính và công tác nội vụ năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017, đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có...
Tổng kết và trao giải cuộc thi viết tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2016
Cải cách hành chính | 21-12-2016
Ngày 19/12/2016, Sở Nội vụ phối hợp với Công đoàn viên chức các cơ quan tỉnh Sơn La tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Sơn La” năm 2016.
Triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016 - 2020
Cải cách hành chính | 23-11-2016
Ngày 14/11/2016, Thủ thướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2185/QĐ-TTg về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016 – 2020.
Đoàn Công tác của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Chính phủ làm việc với tỉnh Sơn La
Cải cách hành chính | 17-11-2016
Ngày 15/11/2016, Đoàn Công tác của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Chính phủ đã có buổi làm việc với tỉnh Sơn La về tình hình thực hiện cải cách hành chính năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Nguyễn Trọng Thừa – Thứ trưởng Bộ Nội...
UBND tỉnh Sơn La ban hành tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh
Cải cách hành chính | 08-06-2015
Ngày 01/6/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND quy định quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị sự...
Kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2016
Cải cách hành chính | 04-11-2016
Nhằm tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật xử lý vi phạm hành chính, ngay từ đầu năm 2016 UBND tỉnh Sơn La đã ban hành các Quyết định, Nghị quyết giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã triển khai các hoạt động tuyên truyền,...
Hiển thị 16 - 30 of 225 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 15

THÔNG TIN CẢI CÁCH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 32325897
Số người đang truy cập: 52