CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Họp bàn đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm hành chính công tỉnh Sơn La
Tin văn hoá - xã hội | 19-04-2017
Ngày 18/4/2017, Tổ công tác chỉ đạo xây dựng Trung tâm hành chính công (Tổ công tác 851) đã tổ chức họp bàn đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm hành chính công. Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác chỉ đạo xây...
Sở Thông tin và Truyền thông Sơn La đưa vào hoạt động thử nghiệm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
Cải cách hành chính | 19-04-2017
Sở Thông tin và Truyền thông Sơn La vừa ban hành Thông báo số 272/TB-STTTT về việc đưa vào hoạt động dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông.
Triển khai Đề án Thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh Sơn La
Cải cách hành chính | 24-04-2017
Ngày 27/02/2017, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND về việc triển khai Đề án Thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh Sơn La.
Đẩy nhanh tiến độ đưa Trung tâm hành chính công tỉnh đi vào hoạt động
Cải cách hành chính | 24-04-2017
Với mục tiêu khai trương Trung tâm hành chính công của tỉnh vào ngày 01/6/2017 và đi vào hoạt động đồng bộ trước ngày 01/7/2017 theo kết luận của Ban Thường vụ tỉnh ủy. Ngày 08/4/2017, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 67/KH-UBND về việc...
Tập huấn sử dụng phần mềm một cửa điện tử cho các sở, ban, ngành
Cải cách hành chính | 26-04-2017
Từ 21/4 đến 04/5/2017, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La phối hợp với các sở, ngành trong tỉnh triển khai thực hiện việc tập huấn sử dụng phần mềm một cửa điện tử tại các đơn vị.
Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm Hành chính công
Cải cách hành chính | 26-04-2017
Để đưa Trung tâm Hành chính công vào hoạt động trước ngày 01/7/2017 theo kết luận của Ban Thường vụ tỉnh ủy và Ban cán sự đảng UBND tỉnh. UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm Hành chính công.
UBND tỉnh công bố Quyết định về nhân sự và bàn về tiến độ xây dựng Trung tâm Hành chính công
Cải cách hành chính | 03-05-2017
Ngày 26/4/2017, UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định về nhân sự Trung tâm Hành chính công và họp bàn đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm Hành chính công của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND chủ trì hội nghị....
Huyện Mộc Châu đã ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017
Cải cách hành chính | 21-04-2017
Ngày 10/2/2017, UBND huyện Mộc Châu đã ban hành Kế hoạch số 219/KH-UBND, Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2017 trên địa bàn huyện Mộc Châu.
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính
Cải cách hành chính | 17-04-2017
Ngày 16/1/2017, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành công văn số 110/UBND-NC về việc triển khai Kết luận số 641/TB-TU ngày 26/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 1/12/2014 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cải...
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La, giai đoạn 2017 – 2020
Cải cách hành chính | 14-04-2017
Ngày 8/2/2017, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 238/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La, giai đoạn 2017 – 2020.
Huyện Mường La thực hiện tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017
Cải cách hành chính | 12-04-2017
Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan đoàn thể tích cực tham gia công tác tuyên truyền cải cách hành chính để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác cải cách hành chính đã đề ra. Ngày 14/2/2017, UBND...
Ban Chỉ đạo về Cải cách hành chính tỉnh Sơn La đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính quý I năm 2017
Cải cách hành chính | 28-03-2017
Ngày 26/3/2017, đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về Cải cách hành chính đã chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính quý I, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II,...
Giải pháp để nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2017
Cải cách hành chính | 24-03-2017
Nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh năm 2017 và những năm tiếp theo, Ngày 14/3/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 743/UBND-NC chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện tốt...
Sốp Cộp tăng cường tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2017
Cải cách hành chính | 22-03-2017
Ngày 23/01/2017, UBND huyện Sốp Cộp đã ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND về việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính huyện Sốp Cộp năm 2017.
Đẩy mạnh tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2017
Cải cách hành chính | 15-03-2017
Để công tác cải cách hành chính năm 2017 đạt được nhiều kết quả, ngày 19/1/2017, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 09/KH-UBND về việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2017.
Hiển thị 16 - 30 of 237 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 16

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 33271305
Số người đang truy cập: 27