CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Sơn La thực hiện công khai các thông tin công dân được tiếp cận
Cải cách hành chính | 28-11-2018
Trong quá trình triển khai thực hiện Luật Tiếp cận thông tin, UBND tỉnh thường xuyên nhận được sự quan tâm của Thường trực tỉnh ủy, HĐND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương. Công tác triển khai thi hành Luật...
Kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2018
Tin tức trong tỉnh | 22-11-2018
Thực hiện Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018; Quyết định số 1332/QĐ-UBND ngày 11/6/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập...
Sở Kế hoạch và Đầu tư đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư
Tin tức trong tỉnh | 22-11-2018
Bám sát các chương trình công tác năm của tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.
Sở Giáo dục và Đào tạo tích cực đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính
Tin tức trong tỉnh | 21-11-2018
Thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh giao về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính đảm bảo đúng tiến độ và chất...
Ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2019
Cải cách hành chính | 14-11-2018
Ngày 05/11/2018, UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch số 187/KH-UBND ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2019.
Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
Cải cách hành chính | 09-11-2018
Ngày 07/11/2018, Chính phủ đã ra Nghị định 150/2018/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.
Danh sách bổ sung các dịch vụ trực tuyến công trực tuyến mức độ 3 của tỉnh Sơn La
Cải cách hành chính | 08-11-2018
Danh sách bổ sung các dịch vụ trực tuyến công trực tuyến mức độ 3 của tỉnh Sơn La
Danh sách các dịch vụ trực tuyến công trực tuyến mức độ 3 của tỉnh Sơn La
Cải cách hành chính | 08-11-2018
Danh sách các dịch vụ trực tuyến công trực tuyến mức độ 3 của tỉnh Sơn La
Sơn La ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong cơ quan hành chính nhà nước
Cải cách hành chính | 06-11-2018
Ngày 22/10/2018, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 2588/QĐ-UBND, Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Chỉ thị về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương
Cải cách hành chính | 06-11-2018
Ngày 30/10/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 30/CT-TTg, về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương.
Ban hành thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải không thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
Cải cách hành chính | 06-11-2018
Ngày 29/10/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 2682/QĐ-UBND về việc thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.
Hơn 96% hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn qua Trung tâm Hành chính công tỉnh
Tin tức trong tỉnh | 31-10-2018
Đó là một trong những kết quả nổi bật được giải quyết qua Trung tâm Hành chính công tỉnh từ đầu năm đến nay.
Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương
Cải cách hành chính | 31-10-2018
Ngày 30/10/2018, Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 30/CT-TTg về việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương.
Họp Ban Chỉ đạo tỉnh về cải cách hành chính
Cải cách hành chính | 30-10-2018
Ngày 29/10/2018, đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về cải cách hành chính (CCHC) đã chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả tình hình hoạt động quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018...
Tổ công tác 1169 của UBND tỉnh làm việc với sở Giáo dục và Đào tạo
Cải cách hành chính | 27-10-2018
Ngày 26/10/2018, Tổ công tác 1169 của UBND tỉnh, về việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh, do đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh.
Hiển thị 16 - 30 of 339 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 23

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 51910400
Số người đang truy cập: 53