CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Công tác cải cách hành chính tháng năm 2015
Cải cách hành chính | 03-02-2015
Trong tháng 1, UBND tỉnh Sơn La tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (CCHC).
Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cải cách hành chính | 02-02-2015
Ngày 27/1/2015, đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Sơn La nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2014 và các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015.
Phương hướng nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2015
Cải cách hành chính | 28-01-2015
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác Cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch Cải cách hành chính năm 2015 của UBND tỉnh, UBND tỉnh Sơn La đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ yêu cầu các cấp, các ngành của tỉnh triển khai thực hiện nghiêm...
Tổ chức điều tra xã hội học để xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnh Sơn La
Cải cách hành chính | 28-01-2015
Nhằm đánh giá đầy đủ, toàn diện kết quả Cải cách hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnh, gắn với chấm điểm xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2014 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La, ngày 21/01/2014 Ủy...
Phê duyệt danh sách 45 cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính cấp tỉnh
Cải cách hành chính | 22-01-2015
Phê duyệt danh sách 45 cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính cấp tỉnh và công bố bổ sung bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 9 sở, ngành tỉnh Sơn La là những nét nổi bật trong công tác thực hiện cải cách thủ tục hành chính...
Tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hoá nền hành chính nhà nước
Cải cách hành chính | 22-01-2015
Năm 2014, công tác hiện đại hóa nền hành chính tiếp tục được quan tâm, các cơ quan, đơn vị đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động, đã có 11/31 đơn vị đưa Cổng thông tin điện tử vào hoạt động thường xuyên, đạt 35,48%.
Tổng kết công tác Cải cách hành chính và công tác Nội vụ năm 2014
Cải cách hành chính | 25-12-2014
Ngày 20 tháng 12 năm 2014, Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Cải cách hành chính (CCHC) và công tác Nội vụ năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Cầm Ngọc Minh - Phó Bí thư Tỉnh...
98% cơ quan hành chính thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính
Cải cách hành chính | 20-01-2015
Tính đến ngày 31/10/2014, đã có 324/331 cơ quan hành chính nhà nước các cấp của tỉnh Sơn La thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính. Đạt 98% so với tổng số cơ quan phải thực hiện Nghị định...
Quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2014
Cải cách hành chính | 09-01-2015
Đẩy mạnh chất lượng và nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của việc thực hiện cải cách hành chính (CCHC), tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác CCHC là mục tiêu...
Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2014
Cải cách hành chính | 09-01-2015
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và Quyết định số 210/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện...
Kết quả đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tại huyện Phù Yên Quý III năm 2014
Cải cách hành chính | 17-12-2014
Trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) của huyện Phù Yên được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến tích cực; cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện, phát huy hiệu quả, nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ; cơ chế một cửa...
Yên Châu nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2014
Cải cách hành chính | 17-12-2014
Trong những năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo chương trình trình cải các hành chính (CCHC) và đơn giản hóa thủ tục hành chính luôn được UBND huyện Yên Châu quan tâm triển khai thực hiện, rà soát tại các cơ quan và UBND các xã, thị trấn nhằm từng...
Sở Nội vụ Sơn La triển khai đồng bộ các giải pháp trong hoạt động...
Cải cách hành chính | 11-12-2014
Thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 -2020 và kế hoạch cải cách hành chính của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La năm 2014, Sở nội vụ đã tiếp tục đẩy mạnh, triển khai đồng bộ các giải pháp trong hoạt động, điều hành, quản...
Ngành Xây dựng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
Cải cách hành chính | 04-12-2014
Nhận thấy tầm quan trọng và bức thiết trong công tác cải cách thủ tục hành chính, những năm qua, ngành Xây dựng tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, tạo sự chuyến biển tích cực trong ngành, xóa bỏ các thủ tục hành...
Sở Giao thông Vận tải chung tay cải cách thủ tục hành chính
Cải cách hành chính | 04-12-2014
Thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2010 -2015 và kế hoạch cải cách hành chính của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La năm 2014, Sở Giao thông vận tải Sơn La đã triển khai đồng bộ các giải pháp trong hoạt động, điều hành, quản...
Hiển thị 196 - 210 of 284 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 19

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 41406620
Số người đang truy cập: 50