CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Kết quả đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tại huyện Phù Yên Quý III năm 2014
Cải cách hành chính | 17-12-2014
Trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) của huyện Phù Yên được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến tích cực; cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện, phát huy hiệu quả, nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ; cơ chế một cửa...
Yên Châu nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2014
Cải cách hành chính | 17-12-2014
Trong những năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo chương trình trình cải các hành chính (CCHC) và đơn giản hóa thủ tục hành chính luôn được UBND huyện Yên Châu quan tâm triển khai thực hiện, rà soát tại các cơ quan và UBND các xã, thị trấn nhằm từng...
Sở Nội vụ Sơn La triển khai đồng bộ các giải pháp trong hoạt động...
Cải cách hành chính | 11-12-2014
Thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 -2020 và kế hoạch cải cách hành chính của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La năm 2014, Sở nội vụ đã tiếp tục đẩy mạnh, triển khai đồng bộ các giải pháp trong hoạt động, điều hành, quản...
Ngành Xây dựng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
Cải cách hành chính | 04-12-2014
Nhận thấy tầm quan trọng và bức thiết trong công tác cải cách thủ tục hành chính, những năm qua, ngành Xây dựng tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, tạo sự chuyến biển tích cực trong ngành, xóa bỏ các thủ tục hành...
Sở Giao thông Vận tải chung tay cải cách thủ tục hành chính
Cải cách hành chính | 04-12-2014
Thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2010 -2015 và kế hoạch cải cách hành chính của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La năm 2014, Sở Giao thông vận tải Sơn La đã triển khai đồng bộ các giải pháp trong hoạt động, điều hành, quản...
Cải cách hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ
Cải cách hành chính | 04-12-2014
Nhằm nâng cao chất lượng, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La và các đơn vị trực thuộc, góp phần thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2015 của tỉnh, Sở Khoa học và...
Sơn La quyết liệt chỉ đạo cải cách hành chính năm 2014
Cải cách hành chính | 01-12-2014
Khắc phục tình trạng trì trệ trong cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La, nhằm thay đổi thứ hạng trong xếp hạng của năm 2014, tỉnh Sơn La đang tập trung các giải pháp quyết liệt.
Thuận Châu tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
Cải cách hành chính | 01-12-2014
Xác định Cải cách hành chính là một trong những giải pháp quan trọng góp phần đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong những năm qua công tác cải cách hành chính đã được huyện Thuận Châu triển khai trên nhiều nội dung: Cải cách thể...
Quy chế sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc
Cải cách hành chính | 25-11-2014
Ngày 13 tháng 11 năm 2014 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ra Quyết định số: 31/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phàn mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La
Kết quả thực hiện cải cách hành chính quý III tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La
Cải cách hành chính | 25-11-2014
9 tháng đầu năm 2014, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và các đơn vị trực thuộc đã tiếp nhận 55 hồ sơ. Trong đó, Sở đã giải quyết 42 hồ sơ.
Sở Công thương cải cách hành chính nhiệm vụ trọng tâm được chú trọng
Cải cách hành chính | 21-11-2014
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục cải cách hành chính nhằm bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch và công bằng trong khi giải quyết công việc hành chính. Loại bỏ những thủ tục rườm rà, chồng chéo dễ bị lợi dụng để tham nhũng, gây khó khăn...
Công tác cải cách hành chính trong quý III tại Sở Tư pháp
Cải cách hành chính | 20-11-2014
Trong quý III năm 2014, công tác cải cách hành chính của Sở Tư pháp, tỉnh Sơn La tiếp tục được triển khai thực hiện đồng bộ trên tất cả các nội dung.
Bảo hiểm xã hội tỉnh ứng dụng hiệu quả phần mềm nghiệp vụ phục vụ công tác cải cách hành chính
Cải cách hành chính | 16-11-2014
Hiện tại Bảo hiểm xã hội tỉnh đang ứng dụng hiệu quả 9 phần mềm nghiệp vụ như: thu, cấp số thẻ, giải quyết chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH), giám định Bảo hiểm y tế (BHYT), quản lý văn bản… Đang triển khai ứng dụng phần mềm Quản lý nhân sự, phần...
Ban Dân tộc thực hiện cải cách hành chính: Chú trọng giải quyết công việc có liên quan đến các chính sách dân tộc
Cải cách hành chính | 16-11-2014
Triên khai thực hiện công tác cải cách hành chính, Ban Dân tộc tỉnhSơn La đã tăng cường lãnh đạo chỉ đạo tiếp tục cải cách thủ tục hành chính nhằm bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch và công bằng trong khi giải quyết công việc hành chín....
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội với công tác cải cách hành chính
Cải cách hành chính | 16-11-2014
Trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính luôn được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La chú trọng thực hiện. Trong 9 tháng đầu năm 2014, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiếp nhận, giải quyết 1.934 hồ sơ. Các hồ sơ do Sở...
Hiển thị 196 - 210 of 274 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 19

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 39870709
Số người đang truy cập: 39