Tin tức trong tỉnh

Sơn La 95% văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước là văn bản điện tử
Mon, 17/09/2018 10:00 | GMT +7
Trong quý III năm 2018, công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tập trung cao trong tổ chức thực hiện. Quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật được nâng lên. Việc xử lý văn bản đến – đi của các cơ quan, đơn vị được thực hiện có hiệu quả, với trên 90% số cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng phần mềm để tiếp nhận và xử lý công việc trên môi trường mạng. Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước hoàn toàn dưới dạng điện tử đạt 95%.

Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước hoàn toàn dưới dạng điện tử đạt 95%.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đi vào nề nếp, TTHC đã được giải quyết đúng pháp luật, giảm chi phí và thời gian đi lại cho tổ chức và công dân; đã tập trung cao cho kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm túc việc tinh giản biên chế theo quy định; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tiếp tục được quan tâm, đã coi trọng việc nâng cao năng lực CCHC cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã; có đổi mới trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức trên địa bàn, việc sử dụng, quản lý, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức được thực hiện chặt chẽ hơn, kỷ luật, kỷ cương hành chính từng bước được chấn chỉnh; cơ chế khoán biên chế và cơ chế quản lý tài chính có bước chuyển biến; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính của các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp tiếp tục được quan tâm và triển khai đồng bộ.

Một trong những kết quả thực hiện cải cách hành chính phải kể đến là hiện đại hoá nền hành chính nhà nước. Đến nay các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh đã thường xuyên sử dụng phần mềm quản lý văn bản liên thông trong quản lý điều hành và chuyển nhận văn bản điện tử giữa UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn theo danh mục các văn bản được trao đổi hoàn toàn dưới dạng văn bản điện tử áp dụng trong phần mềm. Việc xử lý văn bản đến – đi của các cơ quan, đơn vị được thực hiện có hiệu quả, với trên 90% số cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng phần mềm để tiếp nhận và xử lý công việc trên môi trường mạng. Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước hoàn toàn dưới dạng điện tử đạt 95%.

Tiếp tục đăng ký và cấp phát 293 chứng thư số cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân trên địa bàn tỉnh, nâng cao ứng dụng chữ ký số trong việc trao đổi các văn bản điện tử được nhanh, thuận lợi, đảm bảo an toàn thông tin; tiết kiệm thời gian trình ký và chi phí in sao tài liệu.

Thông tin về tình hình tiến độ giải quyết hồ sơ của tất cả các thủ tục hành chính được đăng tải công khai và cập nhật thường xuyên trên Cổng thông tin hành chính công của tỉnh, huyện; trên mạng internet; các tổ chức và cá nhân có thể truy cập trực tiếp trên máy tính thông qua trình duyệt web, hoặc thông qua ứng dụng cài đặt trên máy tính bảng và điện thoại thông minh.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp; các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tiếp tục cung cấp thêm các dịch vụ công trực tuyến phục vụ các tổ chức, các nhân, đã cung cấp: 1620/1620 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; 463 dịch vụ Công trực tuyến mức độ 3; 78 dịch vụ Công trực tuyến mức độ 4.

Hệ thống thư điện tử công vụ tiếp tục được triển khai tới các cấp, tiếp tục cấp thêm trên 250 tài khoản cho cán bộ, công chức cấp xã, đơn vị sự nghiệp ngành giáo dục, y tế. Đẩy mạnh triển khai các ứng dụng các phần mềm chuyên ngành. Hướng dẫn và kiểm tra, giám sát doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích trong thực hiện hoạt động cung ứng dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 49556152
Số người đang truy cập: 93