Cải cách hành chính

Họp Ban chỉ đạo tỉnh về cải cách hành chính Quý I năm 2018
Tue, 24/04/2018 14:00 | GMT +7
Ngày 23/4/2018, đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo về cải cách hành chính (gọi tắt là ban chỉ đạo 410) đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo tỉnh về cải cách hành chính đánh giá hoạt động quý I và triển khai nhiệm vụ quý II. Dự cuộc họp có các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo về cải cách hành chính tỉnh.

Tại cuộc họp sở Nội vụ đã dự thảo báo cáo tình hình hoạt động của ban chỉ đạo tỉnh về cải cách hành chính (CCHC) quý I và triển khai nhiệm vụ trong tâm quý II năm 2018. Trong quý I, Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo đã chủ động, tích cực, đôn đốc tổ chức thưc hiện nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công phụ trách. Kết quả, có 15/25 nhiệm vụ đã hoàn thành, 10 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện. Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, như: Việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính tại một số cơ quan, đơn vi vẫn còn quá hạn. Môt số huyện chưa tập trung cao cho công tác rà soát các thủ tục hành chính, đề xuất lựa chọn thủ tục hành chính, xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính để đưa vào Trung tâm Hành chính công cấp huyện…
Triển khai nhiệm vụ quý II, đồng chí Cầm Ngọc Minh đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính, xây dựng quy trình liên thông giữa các sở, ban, ngành với Trung tâm Hành chính công tỉnh, đề xuất rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 20-30% so với hiện nay. Thực hiện niêm yết công khai TTHC đầy đủ, đúng quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; công khai đầy đủ đúng quy định trên Cổng/Trang thông tin điện tử của tỉnh, huyện và các sở, ngành./.


Quốc Tuấn


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 47495655
Số người đang truy cập: 133