Tin tức trong tỉnh

Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Sơn La tăng 14 bậc
Tue, 22/05/2018 15:00 | GMT +7
Vừa qua, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tổ chức hội nghị công bố chỉ số CCHC năm 2017 (PAR INDEX 2017) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017 (SIPAS 2017).

Theo báo cáo tại Quyết định số 716/QĐ-BNV ngày 24/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt và công bố Chỉ số CCHC năm 2017 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Quyết định số 735/QĐ-BNV ngày 26/4/2018 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt và công bố chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2017. So với năm 2016, kết quả xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2017 của tỉnh, thành phố được đánh giá là có nhiều điểm sáng tích cực, cho thấy lãnh đạo của các địa phương dành sự quan tâm tới CCHC.

Giá trị trung bình chỉ số CCHC năm 2017 của các tỉnh, thành phố là 77.72%; cao hơn năm 2016 là 3,08% (Giá trị trung bình của năm 2016 là 74,64%); trong đó, 32/63 tỉnh, thành phố có kết quả Chỉ số đạt trên giá trị trung bình; 60/63 đơn vị đạt kết quả Chỉ số trên 70%; có 20 đơn vị đạt kết quả Chỉ số từ 80% trở lên (tăng 06 đơn vị so với năm 2016); số đơn vị có kết quả Chỉ số dưới 70% là 03 đơn vị, giảm 12 đơn vị so với năm 2016. Khoảng cách giữa tỉnh có kết quả Chỉ số CCHC cao nhất là tỉnh Quảng Ninh với tỉnh có kết quả Chỉ số CCHC thấp nhất là tỉnh Quảng Ngãi là 29.76% (khoảng cách này ở năm 2015 là 27,77%).

Tỉnh Sơn La xếp thứ 19/63 tỉnh, tăng 14 bậc so với năm 2016; với số điểm là 81,25 điểm, tăng 7,63 điểm so với năm 2016. So với các tỉnh trung du miền núi phía Bắc, tỉnh Sơn La đứng thứ 03/14 tỉnh, đứng sau các tỉnh: Bắc Giang, Phú Thọ. Sơn La nằm trong Nhóm 1: Đạt Chỉ số CCHC từ 80% trở lên.

Cũng tại hội nghị, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017 (SIPAS 2017). Theo đó, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính chung cả nước là 80,90%. Tỉnh có chỉ số hài lòng về sự phục vụ cao nhất là 95,97%, tỉnh thấp nhất là 67,70%, Sơn La có chỉ số SIPAS là 79,38%.

Kết quả xếp hạng chỉ số CCHC năm 2017 của tỉnh là sự nỗ lực, quyết tâm chính trị cao của tỉnh trong công tác CCHC, nhất là sự đổi mới trong: công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và cấp ủy, chính quyền các cấp; tập trung cao hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư hạ tầng, đặc biệt là cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, cải thiện môi trường kinh doanh; CCHC đồng bộ trên các lĩnh vực: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính và thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tạo môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi hơn cho tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân, nâng cao năng lực cạnh tranh và nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh. Thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh từ ngày 02/6/2017, đẩy nhanh hoàn thành 12 Trung tâm Hành chính công các huyện, thành phố góp phần quan trọng giải quyết nhanh chóng, hiệu quả, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính phục vụ hiệu quả tổ chức, doanh nghiệp, người dân.

Bích Thủy (CTV)


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 47496000
Số người đang truy cập: 297