CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công quý I năm 2018 trên địa bàn tỉnh Sơn La
Cải cách hành chính | 19-04-2018
Để triển khai hiệu quả, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh, ngay từ đầu năm Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số PAPI; ban hành hệ thống các văn bản...
Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La thực hiện dịch vụ công mức độ 2 và mức độ 3
Cải cách hành chính | 13-04-2018
Thực hiện các Kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La. Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông báo số 119/TB-SGDĐT ngày 03/10/2017 về triển khai dịch vụ công trực...
Tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính
Cải cách hành chính | 22-03-2018
Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) là việc xem xét, đánh giá, theo dõi nhằm bảo đảm tính khả thi của quy định về thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. Một trong những nguyên...
Triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại các xã, phường, thị trấn
Cải cách hành chính | 16-03-2018
Ngày 14/03/2018, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 545/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La giai...
Ngành y tế thực hiện tốt công tác cải cách hành chính
Cải cách hành chính | 13-03-2018
Trong năm 2017 ngành Y tế đã tiếp nhận 1.185 hồ sơ. Tỷ lệ giải quyết sớm trước hạn chiếm đa số và Sở Y tế thường xuyên xếp trong top đầu đạt kết quả 100%.
Trung tâm Hành chính công tỉnh Sơn La: Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hoạt động
Cải cách hành chính | 05-03-2018
Không còn phải chờ đợi lâu, không phải chạy đi, chạy lại qua nhiều phòng, ban được giải quyết nhanh gọn, ra về với tâm trạng thoải mái khi đến làm thủ tục hành chính (TTHC)... Đó chính là chia sẻ của các cơ quan, tổ chức, người dân, doanh nghiệp...
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 02 tháng đầu năm 2018 của Văn phòng UBND tỉnh
Cải cách hành chính | 05-03-2018
Thực hiện Quyết định số 2289/QĐ-UBND ngày 24/9/2016 về việc thành lập Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh chủ trì phối hợp với một số sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo...
Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Cải cách hành chính | 27-02-2018
Ngày 13/02/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 217/QĐ-TTg về việc ban hành chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018.
Nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2018
Cải cách hành chính | 14-02-2018
Nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND về nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2018.
Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
Cải cách hành chính | 08-02-2018
Ngày 08/02/2018, Chính phủ đã tổ chức họp trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Đồng chí Trương Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng...
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018
Cải cách hành chính | 08-02-2018
Ngày 12/01/2018, UBND tỉnh Sơn La đã có Quyết định số 60/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018.
Thực hiện đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư tỉnh Sơn La
Cải cách hành chính | 23-01-2018
Ngày 19/01/2018, đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Thực hiện đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư tỉnh Sơn La (Ban chỉ...
Cải cách hành chính ở Quỳnh Nhai: Hiệu quả từ mô hình "một cửa"
Tin tức trong tỉnh | 16-01-2018
Xác định công tác cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông là lĩnh vực quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong những năm qua, các cấp, các ngành, các địa phương huyện Quỳnh...
Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng
Cải cách hành chính | 11-01-2018
Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua công tác cải cách hành chính của tỉnh Sơn La được thực hiện đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực. Mới đây trong Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm...
Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính và công tác nội vụ năm 2017
Cải cách hành chính | 09-01-2018
Ngày 08/01/2018, đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo tỉnh về công tác cải cách hành chính, Trưởng ban chỉ đạo lĩnh vực Nội vụ đã chủ trì hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính và công tác nội...
Hiển thị 1 - 15 of 272 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 15
của 19

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 39842678
Số người đang truy cập: 26