Các cuộc thi

Cuộc thi viết "Tìm hiểu công tác phòng chống và kiểm soát ma tuý trong đoàn viên, thanh niên tỉnh Sơn La" năm 2012
Thu, 17/01/2013 14:09 | GMT +7

Thông qua cuộc thi tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, cung cấp thêm những thông tin, kiến thức, kỹ năng cần thiết cho cán bộ đoàn viên, thanh niên trong công tác tuyên truyền, phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội. Kịp thời phát hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác phòng chống ma tuý.

Thời gian nhận bài dự thi về huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc: Đến hết ngày 31/5/2012.

Thời gian nhận bài dự thi của các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc về tỉnh: Đến hết ngày 10/6/2012 (bài ở xa tính theo dấu bưu điện).


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40700160
Số người đang truy cập: 74