Hệ thống giao thông Sơn La

02/05/2012 - 12:41pm
Tính đến 31/12/2011 mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh có tổng chiều dài 9.529 km đường bộ và 486 km đường sông.

1. Hệ thống đường bộ

- Đường Quốc lộ bao gồm 6 tuyến với tổng chiều dài 620 km:

+ Quốc lộ 6: (Địa phận tỉnh Sơn La Nà Bai - Đèo Pha Đin) dài  212 Km.

+ Quốc lộ 37: (Địa phận tỉnh Sơn La Đèo Lũng Lô - Cò Nòi) dài 107 Km

+ Quốc lộ 43: (Gia Phù - Lóng Sập)  dài 113 Km.

+ Quốc lộ 279:  (Cáp Na - Mường Giàng - Minh Thắng) dài 55 Km.

+ Quốc lộ 32B:  Ngả 2 (Thu Cúc) - Mường Cơi  (Phù Yên) dài 11 Km.

+ Quốc lộ 4G:  (Sơn  La - Sông Mã - Sốp cộp) dài 122 Km. (được Bộ giao thông vận tải phê duyệt tại quyết định số 1448/QĐ-BGTVT ngày 05/07/2011)

- Đường tỉnh lộ bao gồm 17 tuyến với chiều dài 853 km.

- Đường huyện bao gồm 105 tuyến với chiều dài 1.754 km.

- Đường xã bao gồm 1.480 tuyến với chiều dài 5.792 km.

- Đường đô thị gồm 238 tuyến với chiều dài 228 km.

- Đường chuyên dùng gồm 25 tuyến với 282 km chiều dài.

- Bên cạnh đó, còn khoảng 5.228Km đường dân sinh ôtô không đi được; Phần lớn là đường đất và chỉ khai thác được vào mùa khô. Hiện toàn tỉnh còn 01 xã/204 xã, phường, thị trấn chưa mở thông đường ôtô đến trung tâm xã, còn 72 xã/204 xã chưa có đường ôtô đi được 4 mùa; 10 bản/3.007 bản chưa có đường giao thông đến bản.

2. Hệ thống đường sông

- Sông Đà dài 416km (lòng hồ thuỷ điện Hoà Bình dài 230 km, lòng hồ thuỷ điện Sơn La dài 186 km).

- Sông Mã dài 70 km.

 Hạ tầng đường thuỷ các tuyến sông cơ bản chưa được đầu tư xây dựng, chưa kết nối đường bộ với đường thuỷ; tuyến sông Mã nhiều ghềnh thác, mực nước hồ thủy điện Hoà Bình, Sơn La biến thiên theo mùa nên hiệu quả khai thác còn rất thấp.

Bài viết khác